ข่าวและกิจกรรม

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19)

บริษัท ตระกลูไทย โปรดักส์ จำกัด

 


บริษัท ตระกูลไทย โปรดักส์ จำกัด

จัดประชุมสัมนา

วันที่ 11 พ.ย. 2563

ณ แฟนตาซี รีสอร์ท เขาใหญ่ นครราชสีมา

 


สมาคมการค้าผู้ประกอบการอลูมิเนียมและกระจกไทย

เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต

ณ บริษัท ตระกูลไทย โปรดักส์ จำกัด

วันที่ 11 พ.ย. 2563

 

 

บริษัท ตระกูลไทย โปรดักส์ จำกัด

จัดโปรโมชั่นคืนกำไรให้ลูกค้า ประจำปี 2563

 

 

บริษัท ตระกูลไทย โปรดักส์ จำกัด

มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของพนักงาน ที่มีผลการเรียนดีเกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป

ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2563

 

 


บริษัท ตระกูลไทย โปรดักส์ จำกัด

มอบของขวัญแสดงความยินดีกับลูกค้า ทำการเปิดบริษัทใหม่

 
บริษัท ตระกูลไทย โปรดักส์ จำกัด นำลูกค้าท่องเที่ยวประจำปี 2561

ณ กรุงปักกิ่ง และกำแพงเมืองจีน 17-21 มีนาคม 2561


Visitors: 204,261