ข่าวและกิจกรรม

บริษัท ตระกูลไทย โปรดักส์ จำกัด

มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของพนักงาน ที่มีผลการเรียนดีเกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป

ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2563

 

 

บริษัท ตระกูลไทย โปรดักส์ จำกัด

มอบของขวัญแสดงความยินดีกับลูกค้า ทำการเปิดบริษัทใหม่

 บริษัท ตระกูลไทย โปรดักส์ จำกัด นำลูกค้าท่องเที่ยวประจำปี 2561

ณ กรุงปักกิ่ง และกำแพงเมืองจีน 17-21 มีนาคม 2561


Visitors: 166,404