เครื่องตัดอลูมิเนียม

Aluminium cutting machine

 

 

เครื่องเจาะไฟฟ้า (Copy Router) ST 01

Electric drill

 

เครื่องก้อปปี้ตามแบบ ใช้เจาะรูกุญแจ กัด เซาะ รู

และร่องมือจับต่างๆเหมาะทั้งใช้ใน และนอกสถานที่

 

ขนาดบรรจุ / Packing

1เครื่อง / 1 machine.

 

เครื่องเจาะไฟฟ้า มอเตอร์ใหญ่ ST 01-1

Electric big motor drill

 

เครื่องก้อปปี้ตามแบบ ใช้เจาะรูกุญแจ กัด เซาะ รู

และร่องมือจับต่างๆเหมาะทั้งใช้ใน และนอกสถานที่

 

ขนาดบรรจุ / Packing

1เครื่อง / 1 machine.

 

เครื่องปั้มรูตั้งล้อ ST 02

Wheel pump

 

ปั๊มรูบานเลื่อน เจาะรูบานเลื่อน ยึดมุมประกอบบานเลื่อน 

แม่นยำ รวดเร็ว รูกลมสวยงาม ประหยัดเวลา

 

ขนาดบรรจุ / Packing

1เครื่อง / 1 machine.

 

เครื่องบากเฟรม ST 03

Frame machine

 

ใช้บากเฟรมล่าง-บน เสาเกี่ยว ฉากกันตก ร่องน้ำ เฟรมปิดกล่อง

 

ขนาดบรรจุ / Packing

1เครื่อง / 1 machine.

 

เครื่องบากร่องน้ำ ST-04

 

ขนาดบรรจุ / Packing

1เครื่อง / 1 machine.

 

เครื่องบากเฟรม ST-05

 

ใช้บากเฟรมล่าง-บน เสาเกี่ยว ฉากกันตก ร่องน้ำ เฟรมปิดกล่อง

 

ขนาดบรรจุ / Packing

1เครื่อง / 1 machine.

 

เครื่องย้ำมุมบานกระทุ้ง ST-06

Repeat Corner


 

ขนาดบรรจุ / Packing

1เครื่อง / 1 machine.

 

เครื่องบากเสาเกี่ยว ST-07

Boring machine

 

ขนาดบรรจุ / Packing

1เครื่อง / 1 machine.

 

เครื่องตัดอลูมิเนียม ST 10-12

Aluminum cutting machine

 

St 10 ใบเลื่อย 10” ตัดองศา 45-90 องศา

St 12 ใบเลื่อย 12” ตัดองศา 45-90 องศา 

 

ขนาดบรรจุ / Packing

1เครื่อง / 1 machine.

 

เครื่องตัดมุ้ง ST 45

Net cutter

 

St 45 ใบเลื่อย 10” ตัดองศา 45-90 องศา

 

ขนาดบรรจุ / Packing

1เครื่อง / 1 machine.

Visitors: 125,604