ครื่องตัดอลูมิเนียม 

 

เครื่องเจาะไฟฟ้า (Copy Router) ST 01

 

เครื่องก้อปปี้ตามแบบ ใช้เจาะรูกุญแจ กัด เซาะ รู

และร่องมือจับต่างๆเหมาะทั้งใช้ใน และนอกสถานที่

 

ขนาดบรรจุ

1เครื่อง

 

เครื่องปั้มรูตั้งล้อ ST 02

 

 

ปั๊มรูบานเลื่อน เจาะรูบานเลื่อน ยึดมุมประกอบบานเลื่อน 

แม่นยำ รวดเร็ว รูกลมสวยงาม ประหยัดเวลา

 

ขนาดบรรจุ

1เครื่อง

 

เครื่องบากเฟรม ST 03

 

ใช้บากเฟรมล่าง-บน เสาเกี่ยว ฉากกันตก ร่องน้ำ เฟรมปิดกล่อง

 

ขนาดบรรจุ

1เครื่อง

 

เครื่องบากร่องน้ำ ST-04

 

ขนาดบรรจุ

1เครื่อง

 

เครื่องบากเฟรม ST-05

 

ใช้บากเฟรมล่าง-บน เสาเกี่ยว ฉากกันตก ร่องน้ำ เฟรมปิดกล่อง

 

ขนาดบรรจุ

1เครื่อง

 

เครื่องย้ำมุมบานกระทุ้ง ST-06

 

 

ขนาดบรรจุ

1เครื่อง

 

เครื่องบากเสาเกี่ยว ST-07

 

ขนาดบรรจุ

1เครื่อง

 

เครื่องเจาะรู ST-08

 

ขนาดบรรจุ

1เครื่อง

 

เครื่องเจาะรูระบายน้ำฉากกันตก + เฟรมล่างติดกล่อง ST 09

 

ขนาดบรรจุ

1เครื่อง

 

เครื่องเจาะไฟฟ้า มอเตอร์ใหญ่ ST 11
(หมายเหตุ) *เปลี่ยนรหัสจาก ST 01-1

 

เครื่องก้อปปี้ตามแบบ ใช้เจาะรูกุญแจ กัด เซาะ รู

และร่องมือจับต่างๆเหมาะทั้งใช้ใน และนอกสถานที่

 

ขนาดบรรจุ

1เครื่อง

 

เครื่องตัดอลูมิเนียม ST 10-12

 

St 10 ใบเลื่อย 10” ตัดองศา 45-90 องศา

St 12 ใบเลื่อย 12” ตัดองศา 45-90 องศา 

 

ขนาดบรรจุ

1เครื่อง

 

เครื่องบากเฟรม ORM ST-13

 

ขนาดบรรจุ

1เครื่อง

 

เครื่องปั้มรู ORM ST-14

 

ขนาดบรรจุ

1เครื่อง

 

เครื่องตัดมุ้ง ST 45

 

 St 45 ใบเลื่อย 10” ตัดองศา 45-90 องศา

 

ขนาดบรรจุ

1เครื่อง

Visitors: 201,640