มือจับ

มือจับ

Shock Absorbers Swing Door

TTP PRO
   

มือจับเรียบ มีรู TTP PRO

Hole handle

 

มี 4 สี / 4 colors 

White color / สีขาว

Black color / สีดำ

Brown color / สีชา

Silver Gray color / สีอลูมิเนียม

 

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 ลัง / 100 ชุด

1 crates / 100 sets

 

 
   

มือจับเรียบ ไม่มีรู TTP PRO

Sliding handle with out hole (TTP PRO)

 

มี 4 สี / 4 colors 

White color / สีขาว

Black color / สีดำ

Brown color / สีชา

Silver Gray color / สีอลูมิเนียม

 

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 ลัง / 100 ชุด

1 crates / 100 sets 

 

   

มือจับล็อค TTP PRO

Sliding handle with lock hole 

(TTP PRO)

 

มี 4 สี / 4 colors 

White color / สีขาว

Black color / สีดำ

Brown color / สีชา

Silver Gray color / สีอลูมิเนียม

 

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 ลัง / 100 ชุด

1 crates / 100 sets 

 

   

มือจับกุญแจ TTP PRO

Sliding handle with key hole 

(TTP PRO)

 

มี 4 สี / 4 colors 

White color / สีขาว

Black color / สีดำ

Brown color / สีชา

Silver Gray color / สีอลูมิเนียม

 

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 ลัง / 100 ชุด

1 crates / 100 sets 

 

TTP - S

 

มือจับเรียบ มีรู TTP - S

Sliding handle with hole (TTP - S)

 

มี 4 สี / 4 colors 

White color / สีขาว

Black color / สีดำ

Brown color / สีชา

Silver Gray color / สีอลูมิเนียม

 

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 ลัง / 200 ชุด

1 crates / 200 sets 

   

มือจับเรียบ ไม่มีรู TTP - S

Sliding handle with out hole 

(TTP - S)

 

มี 4 สี / 4 colors 

White color / สีขาว

Black color / สีดำ

Brown color / สีชา

Silver Gray color / สีอลูมิเนียม

 

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 ลัง / 200 ชุด

1 crates / 200 sets 

 

  

   

มือจับล็อค TTP - S

Sliding handle with lock hole 

(TTP - S)

 

มี 4 สี / 4 colors 

White color / สีขาว

Black color / สีดำ

Brown color / สีชา

Silver Gray color / สีอลูมิเนียม

 

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 ลัง / 100 ชุด

1 crates / 100 sets 

 

  

   

มือจับกุญแจ TTP - S

Sliding handle with key hole 

(TTP - S)

 

มี 4 สี / 4 colors 

White color / สีขาว

Black color / สีดำ

Brown color / สีชา

Silver Gray color / สีอลูมิเนียม

 

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 ลัง / 100 ชุด

1 crates / 100 sets 

 

  

 
 

TTP - Auto Lock

   

มือจับล็อค ออโต้ล็อค

Sliding handle

TTP - Auto Lock

 

มี 4 สี / 4 colors 

White color / สีขาวนม

Black color / สีดำ

Brown color / สีชา

Silver Gray color / สีอลูมิเนียม

 

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 ลัง / 100 ชุด

1 crates / 100 sets 

 

 
 

RE

 

มือจับเรียบ มีรู RE

Sliding handle hole 

(RE)

 

มี 5 สี / 5 colors 

White color / สีขาว

Black color / สีดำ

Brown color / สีชา

Silver Gray color / สีอลูมิเนียม

Chrome color / สีโครเมียม

 

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 ลัง / 200 ชุด

1 crates / 200 sets 

  

 

 

มือจับเรียบ ไม่มีรู RE

Sliding handle with out hole 

(RE)


 

มี 5 สี / 5 colors 

White color / สีขาว

Black color / สีดำ

Brown color / สีชา

Silver Gray color / สีอลูมิเนียม

Chrome color / สีโครเมียม

 

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 ลัง / 200 ชุด

1 crates / 200 sets

  

 

 

มือจับล็อค RE

Sliding handle with lock hole 

(RE)


 

มี 5 สี / 5 colors 

White color / สีขาว

Black color / สีดำ

Brown color / สีชา

Silver Gray color / สีอลูมิเนียม

Chrome color / สีโครเมียม

 

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 ลัง / 100 ชุด

1 crates / 100 sets 

  

 

 

มือจับกุญแจ RE

Sliding handle with key hole 

(RE)


 

มี 5 สี / 5 colors 

White color / สีขาว

Black color / สีดำ

Brown color / สีชา

Silver Gray color / สีอลูมิเนียม

Chrome color / สีโครเมียม

 

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 ลัง / 100 ชุด

1 crates / 100 sets 

  

 

HUSZA - SE

   

มือจับเรียบ มีรู HUSZA-SE

Sliding handle hole 

(HUSZA-SE)

 

 

มี 5 สี / 5 colors 

White color / สีขาวนม

Black color / สีดำ

Brown color / สีชา

Silver Gray color / สีอลูมิเนียม

Gray sahara texture / สีซาฮาร่า เทาเข้ม

 

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 ลัง / 100 ชุด

1 crates / 100 sets 

 

  

   

มือจับเรียบ ไม่มีรู HUSZA-SE

Sliding handle with out hole 

(HUSZA-SE)

 

มี 5 สี / 5 colors 

White color / สีขาว

Black color / สีดำ

Brown color / สีชา

Silver Gray color / สีอลูมิเนียม

Gray sahara texture / สีซาฮาร่า เทาเข้ม

 

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 ลัง / 100 ชุด

1 crates / 100 sets 

  

   

มือจับล็อค HUSZA-SE

Sliding handle with lock hole 

(HUSZA-SE)

 

มี 5 สี / 5 colors 

White color / สีขาว

Black color / สีดำ

Brown color / สีชา

Silver Gray color / สีอลูมิเนียม

Gray sahara texture / สีซาฮาร่า เทาเข้ม

 

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 ลัง / 100 ชุด

1 crates / 100 sets 

 

  

   

มือจับกุญแจ HUSZA-SE

Sliding handle with key hole 

(HUSZA-SE)

 

มี 5 สี / 5 colors 

White color / สีขาว

Black color / สีดำ

Brown color / สีชา

Silver Gray color / สีอลูมิเนียม

Gray sahara texture / สีซาฮาร่า เทาเข้ม

 

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 ลัง / 100 ชุด

1 crates / 100 sets 


  

HUSZA


 

HUSZA MHZ-100 

 มือจับเรียบ มีรู

Sliding handle hole 

 ( น๊อต M5 x 38 mm. )

 

มี 5 สี / 5 colors 

White color / สีขาว

Black color / สีดำ

Brown color / สีชา

Silver Gray color / สีอลูมิเนียม

gray sand texture / สีซาฮาร่าเทาเข้ม

 

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 ลัง / 20 ชุด

1 crates / 20 set.

   

HUSZA MHZ-101  

มือจับเรียบ ไม่มีรู

Sliding handle with out hole 

 ( น๊อต M5 x 45 mm. )

 

มี 5 สี / 5 colors 

White color / สีขาว

Black color / สีดำ

Brown color / สีชา

Silver Gray color / สีอลูมิเนียม

gray sand texture / สีซาฮาร่าเทาเข้ม

 

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 ลัง / 20 ชุด

1 crates / 20 set.

 

  

   

HUSZA MHZ-102 มือจับล็อค 

Sliding handle with lock hole 

( น็อต M5 x 38 mm. )

 

มี 5 สี / 5 colors 

White color / สีขาว

Black color / สีดำ

Brown color / สีชา

Silver Gray color / สีอลูมิเนียม

gray sand texture / สีซาฮาร่าเทาเข้ม

 

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 ลัง / 20 ชุด

1 crates / 20 set.

 

   

HUSZA MHZ-103

มือจับกุญแจ

Sliding handle with key hole 

( น็อต M5 x 45 mm. )

 

มี 5 สี / 5 colors 

White color / สีขาว

Black color / สีดำ

Brown color / สีชา

Silver Gray color / สีอลูมิเนียม

gray sand texture / สีซาฮาร่าเทาเข้ม

 

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 ลัง / 20 ชุด

1 crates / 20 set.

 

   

HUSZA MHZ-104

กุญแจเปิด-ปิดล็อค

Key open-close lock

Sliding handle with key hole 

 

มี 5 สี / 5 colors 

White color / สีขาวนม

Black color / สีดำ

Brown color / สีชา

Silver Gray color / สีอลูมิเนียม

 

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 ลัง / 20 ชุด

1 crates / 20 set.

 

   

HUSZA HZ-200

มือจับเรียบ มีรู รุ่นแป

Sliding handle with hole 

 

มี 5 สี / 5 colors 

White color / สีขาว

Black color / สีดำ

Brown color / สีชา

Silver Gray color / สีอลูมิเนียม

gray sand texture / สีซาฮาร่าเทาเข้ม

 

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 ลัง / 20 ชุด

1 crates / 20 set.

 

   

HUSZA HZ-201  มือจับเรียบ ไม่มีรู

Sliding handle with out hole 

 

มี 5 สี / 5 colors 

White color / สีขาว

Black color / สีดำ

Brown color / สีชา

Silver Gray color / สีอลูมิเนียม

gray sand texture / สีซาฮาร่าเทาเข้ม

 

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 ลัง / 20 ชุด

1 crates / 20 set.

 

 

 

 

   

HUSZA HZ-300

มือจับเรียบ+กุญแจคอม้า 

ครบชุด

 Sliding handle


มี 5 สี / 5 colors 

White color / สีขาวนม

Black color / สีดำ

Brown color / สีชา

Silver Gray color / สีอลูมิเนียม

 

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 ลัง / 12 ชุด

1 crates / 12 set.

 

HUSZA QP

 

HUSZA QP-100

Handle Sliding Door

 

มี 4 สี / 4 colors 

White color / สีขาว

Black color / สีดำ

Brown color / สีชา

Silver Gray color / สีอลูมิเนียม

 

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 ลัง / 20 ชุด

1 crates / 20 set.

 

 

HUSZA QP-101

Handle Sliding Door

 

มี 4 สี / 4 colors 

White color / สีขาว

Black color / สีดำ

Brown color / สีชา

Silver Gray color / สีอลูมิเนียม

 

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 ลัง / 20 ชุด

1 crates / 20 set.

 

 

HUSZA QP-200

Handle Sliding Door

 

มี 4 สี / 4 colors 

White color / สีขาว

Black color / สีดำ

Brown color / สีชา

Silver Gray color / สีอลูมิเนียม

 

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 ลัง / 20 ชุด

1 crates / 20 set.

   

HUSZA QP-300

Handle Sliding Door

 

มี 4 สี / 4 colors 

White color / สีขาว

Black color / สีดำ

Brown color / สีชา

Silver Gray color / สีอลูมิเนียม

 

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 ลัง / 10 ชุด

1 crates / 10 set.

 

   

HUSZA QP- 400

Handle Sliding Door

 

มี 4 สี / 4 colors 

White color / สีขาว

Black color / สีดำ

Brown color / สีชา

Silver Gray color / สีอลูมิเนียม

 

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 ลัง / 20 ชุด

1 crates / 20 set.

 

 

HUSZA QP-401

Handle Sliding Door

 

มี 4 สี / 4 colors 

White color / สีขาว

Black color / สีดำ

Brown color / สีชา

Silver Gray color / สีอลูมิเนียม

 

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 ลัง / 20 ชุด

1 crates / 20 set.

 

   

HUSZA QP-500

Handle Sliding Door

 

มี 4 สี / 4 colors 

White color / สีขาว

Black color / สีดำ

Brown color / สีชา

Silver Gray color / สีอลูมิเนียม

 

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 ลัง / 20 ชุด

1 crates / 20 set.

 

HOYA

   

มือจับบานเลื่อน รางแขวน HOYA 

 Sliding handle hanging

 

มี 4 สี / 4 colors 

White color / สีขาวนม

Black color / สีดำ

Brown color / สีชา

Silver Gray color / สีอลูมิเนียม

 

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 ลัง / 50 ชุด

1 crates / 50 sets.

 

 
   

มือจับกระบอง 12 นิ้ว ธรรมดา (ลอนเล็ก) 

Handles Baton 12"

 

มี 4 สี / 4 colors 

White color / สีขาวนม

Black color / สีดำ

Brown color / สีชา

Silver Gray color / สีอลูมิเนียม

 

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 ลัง / 50 ชุด

1 crates / 50 sets.

 

   

กลอนสวิง TEMCO / Flush bolt (Temco)

 

มี 4 สี / 4 colors 

White color / สีขาวนม

Black color / สีดำ

Brown color / สีชา

Silver Gray color / สีอลูมิเนียม

 

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 ลัง / 50 ชุด

1 crates / 50 sets.

 

Visitors: 125,605