มือจับ

มือจับ

TTP PRO
   

มือจับเรียบ มีรู TTP PRO

 

มี 4 สี

สีขาว

สีดำ

สีชา

สีอลูมิเนียม

 

ขนาดบรรจุ

1 ลัง / 100 ชุด

 

 
   

มือจับเรียบ ไม่มีรู TTP PRO

 

มี 4 สี

สีขาว

สีดำ

สีชา

สีอลูมิเนียม

 

ขนาดบรรจุ

1 ลัง / 100 ชุด

 

   

มือจับล็อค TTP PRO

 

 

มี 4 สี

สีขาว

สีดำ

สีชา

สีอลูมิเนียม

 

ขนาดบรรจุ

1 ลัง / 100 ชุด

 

   

มือจับกุญแจ TTP PRO

 

มี 4 สี

สีขาว

สีดำ

สีชา

 สีอลูมิเนียม

 

ขนาดบรรจุ

1 ลัง / 100 ชุด

 

TTP - S

 

มือจับเรียบ มีรู TTP - S

 

มี 4 สี

สีขาว

สีดำ

สีชา

สีอลูมิเนียม

 

ขนาดบรรจุ

1 ลัง / 200 ชุด

   

มือจับเรียบ ไม่มีรู TTP - S

 

มี 4 สี

สีขาว

สีดำ

สีชา

สีอลูมิเนียม

 

ขนาดบรรจุ

1 ลัง / 200 ชุด

 

  

   

มือจับล็อค TTP - S

 

มี 4 สี

สีขาว

สีดำ

สีชา

สีอลูมิเนียม

 

ขนาดบรรจุ

1 ลัง / 100 ชุด

 

  

   

มือจับกุญแจ TTP - S

 

มี 4 สี

สีขาว

สีดำ

สีชา

สีอลูมิเนียม

 

ขนาดบรรจุ

1 ลัง / 100 ชุด

 

  

 
 

TTP - Auto Lock

   

มือจับล็อค ออโต้ล็อค

TTP - Auto Lock

 

มี 4 สี

สีขาวนม

สีดำ

สีชา

สีอลูมิเนียม

 

ขนาดบรรจุ

1 ลัง / 100 ชุด

 

 
 

RE

 

มือจับเรียบ มีรู RE

 

มี 5 สี

สีขาวนม

สีดำ

สีชา

สีอลูมิเนียม

สีโครเมียม

 

ขนาดบรรจุ

1 ลัง / 200 ชุด

  

 

 

มือจับเรียบ ไม่มีรู RE

 

 

มี 5 สี

สีขาวนม

สีดำ

สีชา

สีอลูมิเนียม

สีโครเมียม

 

ขนาดบรรจุ

1 ลัง / 200 ชุด


 

 

มือจับล็อค RE

 

มี 5 สี

 สีขาวนม

สีดำ

สีชา

สีอลูมิเนียม

สีโครเมียม

 

ขนาดบรรจุ

1 ลัง / 100 ชุด

 

  

 

 

มือจับกุญแจ RE

 

มี 5 สี

สีขาวนม

สีดำ

สีชา

สีอลูมิเนียม

สีโครเมียม

 

ขนาดบรรจุ

1 ลัง / 100 ชุด 

  

 

HUSZA - SE

   

มือจับเรียบ มีรู HUSZA-SE

 

มี 5 สี

สีขาวนม

สีดำ

สีชา

 สีอลูมิเนียม

สีซาฮาร่า เทาเข้ม

 

ขนาดบรรจุ

1 ลัง / 100 ชุด

 

  

   

มือจับเรียบ ไม่มีรู HUSZA-SE

 

มี 5 สี

สีขาวนม

สีดำ

สีชา

สีอลูมิเนียม

สีซาฮาร่า เทาเข้ม

 

ขนาดบรรจุ

1 ลัง / 100 ชุด

  

   

มือจับล็อค HUSZA-SE

 

มี 5 สี

สีขาวนม

สีดำ

สีชา

สีอลูมิเนียม

สีซาฮาร่า เทาเข้ม

 

ขนาดบรรจุ

1 ลัง / 100 ชุด

 

   

มือจับกุญแจ HUSZA-SE

 

มี 5 สี

สีขาวนม

สีดำ

สีชา

สีอลูมิเนียม

สีซาฮาร่า เทาเข้ม

 

ขนาดบรรจุ

1 ลัง / 100 ชุด


  

HUSZA


 

HUSZA MHZ-100 

 มือจับเรียบ มีรู

( น๊อต M5 x 38 mm. )

 

มี 5 สี

สีขาวนม

สีดำ

สีชา

สีอลูมิเนียม

สีซาฮาร่าเทาเข้ม

 

ขนาดบรรจุ

1 ลัง / 20 ชุด

   

HUSZA MHZ-101  

มือจับเรียบ ไม่มีรู

 ( น๊อต M5 x 45 mm. )

 

มี 5 สี

สีขาวนม

สีดำ

สีชา

สีอลูมิเนียม

สีซาฮาร่าเทาเข้ม

 

ขนาดบรรจุ

1 ลัง / 20 ชุด

 

  

   

HUSZA MHZ-102 

มือจับล็อค 

( น็อต M5 x 38 mm. )

 

มี 5 สี

สีขาวนม

สีดำ

สีชา

สีอลูมิเนียม

สีซาฮาร่าเทาเข้ม

 

ขนาดบรรจุ

1 ลัง / 20 ชุด

 

   

HUSZA MHZ-103

มือจับกุญแจ

( น็อต M5 x 45 mm. )

 

มี 5 สี

สีขาวนม

สีดำ

สีชา

สีอลูมิเนียม

สีซาฮาร่าเทาเข้ม

 

ขนาดบรรจุ

1 ลัง / 20 ชุด

 

   

HUSZA MHZ-104

กุญแจเปิด-ปิดล็อค

( น็อต M5 x 38 mm. ) 

มี 5 สี

สีขาวนม

สีดำ

สีชา

สีอลูมิเนียม

 

ขนาดบรรจุ

1 ลัง / 20 ชุด

 

   

HUSZA HZ-200

มือจับเรียบ มีรู รุ่นแป

 

มี 5 สี

สีขาวนม

สีดำ

สีชา

สีอลูมิเนียม

สีซาฮาร่าเทาเข้ม

 

ขนาดบรรจุ

1 ลัง / 20 ชุด

 

   

HUSZA HZ-201  มือจับเรียบ ไม่มีรู

 

มี 5 สี 

สีขาวนม

สีดำ

สีชา

สีอลูมิเนียม

สีซาฮาร่าเทาเข้ม

 

ขนาดบรรจุ

1 ลัง / 20 ชุด

 

 

 

 

   

HUSZA HZ-300

มือจับเรียบ+กุญแจคอม้า 

ครบชุด

 

มี 5 สี

สีขาวนม

สีดำ

สีชา

สีอลูมิเนียม

 

ขนาดบรรจุ

1 ลัง / 12 ชุด

 

HUSZA QP

 

HUSZA QP-100

 

มี 4 สี

สีขาวนม

สีดำ

สีชา

สีอลูมิเนียม

สีซาฮาร่า เทาเข้ม

 

ขนาดบรรจุ

1 ลัง / 20 ชุด

 

 

HUSZA QP-101

 

มี 4 สี

สีขาวนม

สีดำ

สีชา

สีอลูมิเนียม

สีซาฮาร่า เทาเข้ม

 

ขนาดบรรจุ

1 ลัง / 20 ชุด

 

 

HUSZA QP-200

 

มี 4 สี

สีขาวนม

สีดำ

สีชา

สีอลูมิเนียม

สีซาฮาร่า เทาเข้ม

 

ขนาดบรรจุ

1 ลัง / 20 ชุด

   

HUSZA QP-300

 

มี 4 สี

สีขาวนม

สีดำ

สีชา

สีอลูมิเนียม

สีซาฮาร่า เทาเข้ม

 

ขนาดบรรจุ

1 ลัง / 10 ชุด

 

   

HUSZA QP- 400

 

มี 4 สี

สีขาวนม

สีดำ

สีชา

สีอลูมิเนียม

สีซาฮาร่า เทาเข้ม

 

ขนาดบรรจุ

1 ลัง / 20 ชุด

 

 

HUSZA QP-401

 

มี 4 สี

สีขาวนม

สีดำ

สีชา

สีอลูมิเนียม

สีซาฮาร่า เทาเข้ม

 

ขนาดบรรจุ

1 ลัง / 20 ชุด

 

   

HUSZA QP-500

 

สีขาวนม

สีดำ

สีชา

 สีอลูมิเนียม

สีซาฮาร่า เทาเข้ม

 

ขนาดบรรจุ

1 ลัง / 20 ชุด

 

HOYA


 

มือจับบานเลื่อน รางแขวน HOYA  

 

มี 4 สี

 สีขาวนม

สีดำ

สีชา

สีอลูมิเนียม

 

ขนาดบรรจุ

1 ลัง / 50 ชุด

 

 
   

มือจับกระบอง 12 นิ้ว ธรรมดา (ลอนเล็ก) 

 

เป็นสีพ่น Powder Coating

มี 4 สี

สีขาวนม

สีดำ

สีชา

สีอลูมิเนียม

 

ขนาดบรรจุ

1 ลัง / 50 ชุด

 

    

กลอนสวิง TEMCO

 

มี 5 สี

สีขาวนม

สีดำ

สีชา

สีอลูมิเนียม

สีซาฮาร่า เทาเข้ม

 

ขนาดบรรจุ

1 ลัง / 50 ชุด

 

Visitors: 201,643