กุญแจบานเลื่อน 

 

HUSZA

 

กุญแจบานเลื่อน HUSZA คอม้า 

(ลูกบิด) ดอกแบน

 

มี 3 สี

สีขาวนม

สีชา

สีอลูมิเนียม

 

ขนาดบรรจุ

 1 ลัง / 25 ชุด


 

กุญแจบานเลื่อน HUSZA คอม้า

(ขอ 2 ด้าน) ดอกแบน

 

มี 3 สี

สีขาวนม

สีชา

สีอลูมิเนียม

 

ขนาดบรรจุ

 1 ลัง / 25 ชุด


 

กุญแจบานเลื่อน HUSZA คอม้า (ดอกแฉก)

 

มี 2 สี

สีชา

สีอลูมิเนียม

 

ขนาดบรรจุ

 1 ลัง / 25 ชุด


HOYA

 

 

 

 

 กุญแจ HOYA  (สลัก) หัวซิ้ง
( รุ่นสวิงบิด )

 

มี 5 สี

สีขาวนม

สีดำ

สีชา

สีอลูมิเนียม

สีซาฮาร่า เทาเข้ม

 

ขนาดบรรจุ 

 1 ลัง / 20 ชุด

 
 
 
   กุญแจ HOYA  (สลัก) หัวซิ้ง 
( รุ่นสวิง 2 ด้าน )

 

มี 5 สี

สีขาวนม

สีดำ

สีชา

สีอลูมิเนียม

สีซาฮาร่า เทาเข้ม

 

ขนาดบรรจุ

 1 ลัง / 20 ชุด

 

 
 
 
 

 กุญแจ HOYA  (สลัก) หัวซิ้ง 
*ใช้กับประตูรางแขวน ( รุ่นขอ 2 ด้าน )

 

มี 5 สี

สีขาวนม

สีดำ

สีชา

สีอลูมิเนียม

สีซาฮาร่า เทาเข้ม

 

ขนาดบรรจุ

 1 ลัง / 20 ชุด

 

 
 
 
   กุญแจ HOYA  (สลัก) หัวซิ้ง 
*ใช้กับประตูรางแขวน ( รุ่นขอบิด )

 

มี 5 สี

สีขาวนม

สีดำ

สีชา

สีอลูมิเนียม

สีซาฮาร่า เทาเข้ม

 

ขนาดบรรจุ

 1 ลัง / 20 ชุด

 

 
 
 


AL


   

 กุญแจ AL  (สลัก) หัวซิ้ง (รุ่นสวิง 2 ด้าน)

 

มี 5 สี

สีขาวนม

สีดำ

สีชา

สีอลูมิเนียม

สีซาฮาร่า เทาเข้ม

 

ขนาดบรรจุ

 1 ลัง / 20 ชุด

 

 
 
 
 
   

 กุญแจ AL  (สลัก) หัวซิ้ง ( รุ่นสวิงบิด )

 

มี 5 สี

สีขาวนม

สีดำ

สีชา

สีอลูมิเนียม

สีซาฮาร่า เทาเข้ม

  

ขนาดบรรจุ

 1 ลัง / 20 ชุด

 
 
 
   

 กุญแจ AL  (สลัก) หัวซิ้ง ( รุ่นขอ 2 ด้าน )

 

มี 5 สี

สีขาวนม

 สีดำ

สีชา

สีอลูมิเนียม

สีซาฮาร่า เทาเข้ม

  

ขนาดบรรจุ

 1 ลัง / 20 ชุด

 

 
 
 
   

 กุญแจ AL  (สลัก) หัวซิ้ง ( รุ่นขอบิด )

 

มี 5 สี

สีขาวนม

สีดำ

สีชา

สีอลูมิเนียม

สีซาฮาร่า เทาเข้ม

 

ขนาดบรรจุ

 1 ลัง / 20 ชุด

 

 
 
 
 

AL (Small)


   

 กุญแจ AL ตัวเล็ก (สลัก) หัวซิ้ง 
*กระจกบานเปลือย ( รุ่นสวิงบิด )

 

มี 3 สี

สีดำ

สีชา

สีอลูมิเนียม

 

ขนาดบรรจุ

 1 ลัง / 20 ชุด

 

 
 
 
   

 กุญแจ AL ตัวเล็ก (สลัก) หัวซิ้ง 

*กระจกบานเปลือย ( รุ่นสวิง 2 ด้าน )

 

มี 3 สี

สีดำ

สีชา

สีอลูมิเนียม

  

ขนาดบรรจุ

 1 ลัง / 20 ชุด

 

 
 
 
Visitors: 201,643