กุญแจบานเลื่อน

Sliding key 

 

 

HUSZA

 

กุญแจบานเลื่อน HUSZA คอม้า (ลูกบิด)

Sliding Door key lock HUSZA

 

มี 3 สี / 3 colors 

White color / สีขาวนม

Brown color / สีชา

Silver Gray color / สีอลูมิเนียม

 

ขนาดบรรจุ / Packing

 1 ลัง / 25 ชุด

1 crate / 25 set.


 

กุญแจบานเลื่อน HUSZA คอม้า (ขอ 2 ด้าน)

Sliding Door key lock HUSZA

 

มี 3 สี / 3 colors 

White color / สีขาวนม

Brown color / สีชา

Silver Gray color / สีอลูมิเนียม

 

ขนาดบรรจุ / Packing

 1 ลัง / 25 ชุด

1 crate / 25 set.


 

กุญแจบานเลื่อน HUSZA คอม้า (ดอกแฉก)

Sliding Door key lock HUSZA 

มี 3 สี / 3 colors 

White color / สีขาวนม

Brown color / สีชา

Silver Gray color / สีอลูมิเนียม

 

ขนาดบรรจุ / Packing

 1 ลัง / 25 ชุด

1 crate / 25 set.


HOYA

 

 

 

   กุญแจ HOYA  (สลัก) หัวซิ้ง
*ใช้กับประตูรางแขวน  ( รุ่นสวิงบิด )

HOYA lock for sliding door

 

มี 5 สี / 5 colors 

White color / สีขาวนม

Black color / สีดำ

Brown color / สีชา

Silver Gray color / สีอลูมิเนียม

Gray sahara texture / สีซาฮาร่า เทาเข้ม

 

ขนาดบรรจุ / Packing

 1 ลัง / 20 ชุด

1 crate / 20 set.

 

 
 
 
   กุญแจ HOYA  (สลัก) หัวซิ้ง 
*ใช้กับประตูรางแขวน ( รุ่นสวิง 2 ด้าน )

HOYA lock for 2 swing door

 

มี 5 สี / 5 colors 

White color / สีขาวนม

Black color / สีดำ

Brown color / สีชา

Silver Gray color / สีอลูมิเนียม

Gray sahara texture / สีซาฮาร่า เทาเข้ม

 

ขนาดบรรจุ / Packing

 1 ลัง / 20 ชุด

1 crate / 20 set.

 

 
 
 
   กุญแจ HOYA  (สลัก) หัวซิ้ง 
*ใช้กับประตูรางแขวน ( รุ่นขอ 2 ด้าน )

HOYA lock for swing door

 

มี 5 สี / 5 colors 

White color / สีขาวนม

Black color / สีดำ

Brown color / สีชา

Silver Gray color / สีอลูมิเนียม

Gray sahara texture / สีซาฮาร่า เทาเข้ม

 

ขนาดบรรจุ / Packing

 1 ลัง / 20 ชุด

1 crate / 20 set.

 

 
 
 
   กุญแจ HOYA  (สลัก) หัวซิ้ง 
*ใช้กับประตูรางแขวน ( รุ่นขอ บิด )

HOYA lock for 2 swing door

 

มี 5 สี / 5 colors 

White color / สีขาวนม

Black color / สีดำ

Brown color / สีชา

Silver Gray color / สีอลูมิเนียม

Gray sahara texture / สีซาฮาร่า เทาเข้ม

 

ขนาดบรรจุ / Packing

 1 ลัง / 20 ชุด

1 crate / 20 set.

 

 
 
 


AL


   

 กุญแจ AL  (สลัก) หัวซิ้ง (รุ่นสวิง 2 ด้าน)

AL lock for swing door

 

มี 5 สี / 5 colors 

White color / สีขาวนม

Black color / สีดำ

Brown color / สีชา

Silver Gray color / สีอลูมิเนียม

Gray sahara texture / สีซาฮาร่า เทาเข้ม

 

ขนาดบรรจุ / Packing

 1 ลัง / 20 ชุด

1 crate / 20 set.

 

 
 
 
 
   

 กุญแจ AL  (สลัก) หัวซิ้ง ( รุ่นสวิง 2 ด้าน )

AL lock for 2 swing door

 

มี 5 สี / 5 colors 

White color / สีขาวนม

Black color / สีดำ

Brown color / สีชา

Silver Gray color / สีอลูมิเนียม

Gray sahara texture / สีซาฮาร่า เทาเข้ม

  

ขนาดบรรจุ / Packing

 1 ลัง / 20 ชุด

1 crate / 20 set.

 

 
 
 
   

 กุญแจ AL  (สลัก) หัวซิ้ง ( รุ่นขอ 2 ด้าน )

AL lock for swing door

 

มี 5 สี / 5 colors 

White color / สีขาวนม

Black color / สีดำ

Brown color / สีชา

Silver Gray color / สีอลูมิเนียม

Gray sahara texture / สีซาฮาร่า เทาเข้ม

  

ขนาดบรรจุ / Packing

 1 ลัง / 20 ชุด

1 crate / 20 set.

 

 
 
 
   

 กุญแจ AL  (สลัก) หัวซิ้ง ( รุ่นขอ 2 ด้าน )

AL lock for 2 swing door

 

มี 5 สี / 5 colors 

White color / สีขาวนม

Black color / สีดำ

Brown color / สีชา

Silver Gray color / สีอลูมิเนียม

Gray sahara texture / สีซาฮาร่า เทาเข้ม

 

ขนาดบรรจุ / Packing

 1 ลัง / 20 ชุด

1 crate / 20 set.

 

 
 
 
 

AL (Small)


   

 กุญแจ AL ตัวเล็ก (สลัก) หัวซิ้ง 
*กระจกบานเปลือย ( รุ่นสวิงบิด )

AL lock (small) for swing door

 

มี 3 สี / 3 colors 

Black color / สีดำ

Brown color / สีชา

Silver Gray color / สีอลูมิเนียม

 

ขนาดบรรจุ / Packing

 1 ลัง / 20 ชุด

1 crate / 20 set.

 

 
 
 
   

 กุญแจ AL ตัวเล็ก (สลัก) หัวซิ้ง 

*กระจกบานเปลือย ( รุ่นสวิง 2 ด้าน )

AL lock (small) for swing door

 

มี 3 สี / 3 colors 

Black color / สีดำ

Brown color / สีชา

Silver Gray color / สีอลูมิเนียม

  

ขนาดบรรจุ / Packing

 1 ลัง / 20 ชุด

1 crate / 20 set.

 

 
 
 
Visitors: 125,611