อุปกรณ์กระจก

Glass accessories

 
   

ใบเจียกระจก KINIK

Glass grinding KINIK

เบอร์ #60 , #80 , #120

 

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 กล่อง / 100 ใบ

1 Box /  100 Pcs. 

 

1 ลัง / 400 ใบ

1 crate /  400 Pcs. 

 

 
   

ใบขัดเงา Whetech ชนิด PVA #220

Polishing pad Whetech #220

 

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 ลัง / 20 ห่อๆละ 10 ใบ

crate / 20 pack / 10  Pcs. 

 

   

หินฝนกระจก #A

Polished glass #A

 

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 ลัง / 8 ก้อน

crate / 8 Pcs.

 

   

มีดตัดกระจกธรรมดา 

Ordinary glass cutter

#1,#2,#3

Cutter blade  (7 channels, 45 degrees)

 

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 ลัง / 50 กล่อง / 10 แพ็ค / 6ใบ

crate / 50 Box / 10 Pack / 6 Pcs.

 

   

มีดตัดกระจก ด้ามทองเหลือง รุ่นน้ำมัน

handle brass glass cutter

 

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 แพ็ค / 12 ด้าม

1 Pack / 12 handle

 

   

มีดตัดกระจก K-Star ด้ามพลาสติก

handle brass glass cutter

 

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 โหล / 12 ด้าม

1 Pack / 12 handle

 

   

มีดตัดกระจก K-Star ด้ามทองเหลือง

handle brass glass cutter

 

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 โหล / 12 ด้าม

1 Pack / 12 handle

 

   

หัวมีด T Cutter K-Star

 

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 หัว / 1 Pcs.

 

   

วงเวียนมีดตัดกระจก KD

 Glass cutter KD

 

ขนาด / size

120 cm.

  

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 ตัว / 1 Pcs.

 

   

 มีดตัดกระจก T-Cutter ยี่ห้อ EAGLE

 

ขนาด / Size

90 , 120 , 150 , 180 cm.

 

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 ตัว

1 pcs.

 

   

 อุปกรณ์ มีดตัดกระจก T-Cutter 

หัวมีด ยี่ห้อ KD

T cutter accessories (KD)

 

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 กล่อง / 12 ตัว

1 Box / 12 Pcs.

 

   

 อุปกรณ์ มีดตัดกระจก T-Cutter 

ถ้วยน้ำมัน ประกอบด้วย

(ฝา,ถ้วย,หัวมีด,น็อตล็อคหัวมีด,สปริง)

T cutter accessories (cup)

 

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 ตัว

1 pcs.

 

 

   

อุปกรณ์ มีดตัดกระจก T-Cutter 

ลูกล้อ

T cutter accessories (Roller)


 

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 กล่อง / 50 ตัว

1 Box / 50 Pcs.

 

   

ยางดูดกระจก 2 ตา

รับน้ำหนักได้ 70 กก.

Glass suction plate

 

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 ลัง / 12 ตัว

crate/ 12 pcs.

 

   

ยางดูดกระจก 3 ตา

รับน้ำหนักได้ 120 กก.

Glass suction plate

 

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 ลัง / 12 ตัว

crate/ 12 pcs.

 

   

อะไหล่ยางดูดกระจก

Glass suction plate spares

 

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 ตา

1 pcs.

 

   

ยางดูดกระจก 2 ตา VERIBOR 630

Glass suction plate VERIBOR 630

 

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 ตัว

pcs.

 

   

ยางดูดกระจก 3 ตา VERIBOR 630

Glass suction plate VERIBOR 630

 

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 ตัว

pcs.

 

 

   

ยางดูดกระจก 2 และ 3 ตา ยี่ห้อ K-Star

Glass suction plate K-Star

 

อะไหล่ยางดูดกระจก ยี่ห้อ K-Star

Glass suction plate spares K-Star

 

ขนาดบรรจุ / Packing size

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขาย

 

   

ยางดูดกระจก 2  ยี่ห้อ KD

Glass suction plate KD

 

อะไหล่ยางดูดกระจก ยี่ห้อ KD

Glass suction plate spares KD

 

ขนาดบรรจุ / Packing size

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขาย

 

   

รถเคลื่อนย้ายและติดตั้งกระจกสำหรับไซท์งาน

Glasslift 351

 

ขนาดบรรจุ / Packing size

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขาย

 

   

รถเคลื่อนย้ายและติดตั้งกระจกสำหรับไซท์งาน

Glasslift 500

 

ขนาดบรรจุ / Packing size

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขาย

 

   

Glass Handling Equipment

 

ขนาดบรรจุ / Packing size

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขาย

 

Visitors: 125,605