อุปกรณ์ตู้


อุปกรณ์ตู้

Cabinet Accessories

 


 

แขนรับชั้นเหล็ก สีบรอนซ์ / Armrest Bronze colour

ขนาดบรรจุ / Packing

1 กล่อง / 20 เส้น

1 box / 20 pcs.

 

แขนรับชั้นเหล็ก ชุบโครเมี่ยม / Armrest chrome

 ขนาดบรรจุ / Packing

โหล / dozen

 


 

 

แขนรับชั้นอลูมิเนียม รูตรง / Aluminium armrest Straight hole

ขนาดบรรจุ / Packing

1 มัด / 50 เส้น

1 bunch / 50 Line.

 

แขนรับชั้นอลูมิเนียม รูสามเหลี่ยม

Aluminium armrest Triangle

 ขนาดบรรจุ / Packing

โหล / dozen 

 

 

เสารับชั้นเหล็ก ชุบโครเมี่ยม

Floor support chrome color

 

 ขนาดบรรจุ / Packing

1 มัด / 20 เส้น

1 bunch / 20 Line.
 

 

 

เสารับชั้นเหล็ก สีบรอนซ์

Floor support bronze colour

 

 ขนาดบรรจุ / Packing

1 มัด / 20 เส้น

1 bunch / 20 Line.
 

 

 

เสารับชั้นอลูมิเนียม สีบรอนซ์

Aluminium Floor support

 

 ขนาดบรรจุ / Packing

1 มัด / 10 เส้น

1 bunch / 10 Line.
 

 

 

ฝาครอบอลูมิเนียม-บน / Aluminium lid-On

 

ขนาดบรรจุ / Packing

1 ถุง / 200 ตัว

1 bag / 200 pcs.
 

 

 

ฝาครอบอลูมิเนียม-ล่าง / Aluminium lid-under

 

ขนาดบรรจุ / Packing

1 ถุง / 200 ตัว

1 bag / 200 pcs.

 

 

 

ฝาครอบชุบโครเมียม-บน

Aluminium lid-on

 

ขนาดบรรจุ / Packing

1กล่อง 10 ถุงๆละ 10 ตัว

1 box of 10 bags of 10 Pcs.
 

ฝาครอบชุบโครเมียม-ล่าง

Aluminium lid-under

 

ขนาดบรรจุ / Packing

1กล่อง 10 ถุงๆละ 10 ตัว

1 box of 10 bags of 10 Pcs.
 

ยางรองขาตู้แบบ มีปีก

Rubber (wing)
 
ขนาด 6 หุน  ขนาดบรรจุ / Packing

1 ถุง / 2,000 ตัว

1 bag / 2,000 pcs.

ขนาด 1 นิ้ว  ขนาดบรรจุ / Packing

1 ถุง /  1,500 ตัว

1 bag / 1,500 pcs.
 

ยางรองขาตู้แบบ ไม่มีปีก

Rubber (no wing)
 
ขนาด 6 หุน  ขนาดบรรจุ / Packing

1 ถุง / 6,000 ตัว

1 bag / 6,000 pcs.

ขนาด 1 นิ้ว  ขนาดบรรจุ / Packing

1 ถุง /  3,000 ตัว

1 bag / 3,000 pcs.
 

 

 

ตุ๊กตาสูงทะลุ Barco

 

ขนาด 1/2"  

ขนาดบรรจุ / Packing

1 กล่อง /  36 ตัว

1 box / 36 pcs.

 

ขนาด 5/8"   3/4"  และ 1" 

ขนาดบรรจุ / Packing

1 กล่อง /  24 ตัว

1 box / 24 pcs.
 

 

 

ตุ๊กตาสูงตัน Barco

 

ขนาด 1/2"  

ขนาดบรรจุ / Packing

1 กล่อง /  36 ตัว

1 box / 36 pcs.

 

ขนาด 5/8"   3/4"  และ 1" 

ขนาดบรรจุ / Packing

1 กล่อง /  24 ตัว

1 box / 24 pcs.
 

 

 

ตุ๊กตาสูงมุม Barco

 

ขนาด 1/2"  

ขนาดบรรจุ / Packing

1 กล่อง /  36 ตัว

1 box / 36 pcs.

 

ขนาด 5/8"   3/4"  และ 1" 

ขนาดบรรจุ / Packing

1 กล่อง /  24 ตัว

1 box / 24 pcs.
 

ตุ๊กตาราวรถเมล์

 
ขนาด 6 หุน
ขนาด 1 นิ้ว
       

ขนาดบรรจุ / Packing

1 ถุง /  100 ตัว

1 bag / 100 pcs.
 

 

 

บานพับ 2 เมตร / Hinged 2 meters

 

มีทั้งหมด 3 สี / 3 colors

Brown / สีชา

White / สีขาวนม

Silver Gray / สีอลูมิเนียม

 

ขนาดบรรจุ / Packing

50 เส้น / 50 Line.
Visitors: 125,605