อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ

Craftsman tool
 

กรรไกรตัดฉาก Eagle one

Cut scene clippers 

 

ขนาดบรรจุ / Packing

1 ชิ้น / 1 Pcs.

 


 

คีมย้ำรีเวท Solo

Rivets pliers

 

ขนาดบรรจุ / Packing

1 ชิ้น / 1 Pcs.

 

 

 

บันได Barco หนา

บันได บาง

Staircase Barco thin-heavy

 

ขนาด / Size

     บันได Barco หนา 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ฟุต

บันไดบาง 3,4,5,6,7,8,9,10 ฟุต

 

ขนาดบรรจุ / Packing

1 ตัว / 1 Pcs.


Visitors: 125,603