างอัดกระจก

 

 

 

ยางวางกล่องก้านบานฟิกซ์

PVC GUMMI 04 SP 

 

มี 1 สี

สีดำ

 

ขนาดบรรจุ

1 ม้วน

 

 

 

ยางโพลี

 

มีทั้งหมด 1 สี

สีดำ

 

ขนาดบรรจุ

1 ม้วน 

ยางบานเลื่อน 2 หุน

SMP 4001

Rubber / Line No.01

 

มีทั้งหมด 4 สี

สีชา

สีดำ

สีขาวนม

สีเทา

 

ขนาดบรรจุ

1 ม้วน 

 

ยางบานเลื่อน 1.5 หุน

SMP 4002

Rubber / Line No.02

 

มีทั้งหมด 4 สี

สีชา

สีดำ

สีขาวนม

สีเทา

 

ขนาดบรรจุ

1 ม้วน

 

 

 

ยางลูกศร

SMP 4003

 Rubber / Line No.03

 

มีทั้งหมด 4 สี 

สีชา

สีดำ

สีขาวนม

สีเทา

 

 ขนาดบรรจุ

1 ม้วน 

 

ยางวางก่อน

Rubber / Line No.04

 

มีทั้งหมด 4 สี

สีชา

สีดำ

สีขาวนม

สีเทา

 

ขนาดบรรจุ

1 ม้วน

 
 
 

ยางอัดใหญ่

SMP 4005

Rubber / Line No.05

 

มีทั้งหมด 4 สี

สีชา

สีดำ

สีขาวนม

สีเทา

 

ขนาดบรรจุ

1 ม้วน

 
 


 

ยางอัดเล็ก

SMP 4006

Rubber / Line No.06

 

มีทั้งหมด 4 สี

สีชา

สีดำ

สีขาวนม

สีเทา

 

ขนาดบรรจุ

1 ม้วน

 

 
 

ยางอัดมุ้งเส้นเล็ก (ยางใส้ไก่ อัดมุ้งบานเลื่อน)

SMP 4007

Rubber / Line No.07

 

มีทั้งหมด 4 สี

สีชา

สีดำ

สีขาวนม

สีเทา

 

ขนาดบรรจุ

1 ม้วน


 

ยางอัดมุ้งเส้นใหญ่ (ยางใส้ไก่ อัดมุ้งบานเปิด)

SMP 4008

Rubber / Line No.08

 

มีทั้งหมด 4 สี

สีชา

สีดำ

สีขาวนม

สีเทา

 

ขนาดบรรจุ

1 ม้วน


 

 

ยางบานเลื่อน 1.25 หุน

SMP 4009

Rubber / Line No.09

 

มีทั้งหมด 4 สี

สีชา

สีดำ

สีขาวนม

สีเทา

 

ขนาดบรรจุ

1 ม้วน

 

 

 

ยางกันยุง

SMP 4010

Rubber / Line No.10

 

มีทั้งหมด 4 สี

สีชา

สีดำ

สีขาวนม

สีเทา

 

ขนาดบรรจุ

1 ม้วน


 

ยางไส้ไก่ (ยางลูกโป่ง ชุดบานกระทุ้ง) 

SMP 4012

 Rubber / Line No.12

 

มีทั้งหมด 4 สี

สีชา

สีดำ

สีขาวนม

สีเทา

 

ขนาดบรรจุ

1 ม้วน

 
 
 


 

ยางอัดจิ๋ว

SMP 4013

 Rubber / Line No.13

 

มีทั้งหมด 4 สี

สีชา

สีดำ

สีขาวนม

สีเทา

 

ขนาดบรรจุ

1 ม้วน

 
 


 

ยางอัดซุปเปอร์จิ๋ว

SMP 4013 P

 Rubber / Line No.13 P

 

มีทั้งหมด 4 สี

สีชา

สีดำ

สีขาวนม

สีเทา

 

ขนาดบรรจุ

1 ม้วน

 
 
 

ยางอัดยักษ์

SMP 4015

 Rubber / Line No.15

 

มีทั้งหมด 4 สี

สีชา

สีดำ

สีขาวนม

สีเทา

 

ขนาดบรรจุ

1 ม้วน

 
 
 


 

ยางอัดแข็ง  ยี่ห้อ SMP (สีเทา-ดำ) , (สีชา-ดำ)  นน. 7 ขีด

ยางอัดแข็ง ยี่ห้อ แพนด้า  (สีเทา-ดำ) , (สีชา-ดำ)  นน. 1.2 กก.

 

มีทั้งหมด 4 สี

สีชา

สีดำ

สีขาวนม

สีเทา

 

ขนาดบรรจุ

1 ม้วน

 
  

ยางลูกโป่ง  ฐานขาว #5 

(ฐาน 5 x 0.7 mm. - ขนาดลูกโป่ง     5.5 mm.) 

 

ยางลูกโป่ง  ฐานแดง #6

(ฐาน 6 x 0.8 mm. - ขนาดลูกโป่ง     0.6 mm.) 

 

ขนาดบรรจุ

100 เมตร / 1 ม้วน


 

ยางไส้ไก่ฐานแข็ง

 

ขนาด

(6.5 x 5 x 300 m.)

 (4.8 x 5.5 x 300 m.)

 

ขนาดบรรจุ

300 เมตร / 1 ม้วน


 

 ยางอุดรู

 

มีทั้งหมด 4 สี

สีชา

สีดำ

สีขาวนม

สีเทา

  

ขนาดบรรจุ

1,000 ลูก / 1 ถุง

 
 
 


 

 ยางกันชนเหลี่ยม

 

มีทั้งหมด 4 สี

สีชา

สีดำ

สีขาวนม

สีเทา

  

ขนาดบรรจุ

100 ลูก / 1 ถุง
 

ยางกันชน กลมสั้น

 

มีทั้งหมด 4 สี

สีชา

สีดำ

สีขาวนม

สีเทา

 

ขนาดบรรจุ

100 ลูก / 1 ถุง
 

 ยางกันชน กลมยาว

 

มีทั้งหมด 4 สี

สีชา

สีดำ

สีขาวนม

สีเทา

 

ขนาดบรรจุ

100 ลูก / 1 ถุง
 

 ยางล็อคเสาเกี่ยว (บานตาย)

 

มีทั้งหมด 4 สี

สีชา

สีดำ

สีขาวนม

สีเทา

  

ขนาดบรรจุ

100 ลูก / 1 ถุง


 

 พลาสติกปิดหัวน็อต 5 x 25

 

มีทั้งหมด 4 สี

สีชา

สีดำ

สีขาวนม

สีเทา

  

ขนาดบรรจุ

1,000 ชิ้น / 1 ถุง


Visitors: 204,263