ยางอัดกระจก ยางรองขาตู้

Rubber

 

 

ยางบานเลื่อน 2 หุน

sliding door rubber SMP 4001

Rubber / Line No.01

 

มีทั้งหมด 4 สี / 4 colors

Brown / สีชา

Black / สีดำ

White / สีขาวนม

Gray / เทา

 

ขนาดบรรจุ / Packing

1 ม้วน 

 

ยางบานเลื่อน 1.5 หุน

sliding door rubber SMP 4002

Rubber / Line No.02

 

มีทั้งหมด 4 สี / 4 colors

Brown / สีชา

Black / สีดำ

White / สีขาวนม

Gray / สีเทา

 

ขนาดบรรจุ / Packing

1 ม้วน

 

 

 

ยางลูกศร

Arrow stuff rubber SMP 4003

 Rubber / Line No.03

 

มีทั้งหมด 4 สี / 4 colors

Brown / สีชา

Black / สีดำ

White / สีขาวนม

Gray / สีเทา

 

 ขนาดบรรจุ / Packing

1 ม้วน 

 

ยางวางก่อน

Rubber / Line No.04

 

มีทั้งหมด 4 สี / 4 colors

Brown / สีชา

Black / สีดำ

White / สีขาวนม

Gray / สีเทา

 

ขนาดบรรจุ / Packing

1 ม้วน

 
 
 

ยางอัดใหญ่

Big stuff rubber SMP 4005

Rubber / Line No.05

 

มีทั้งหมด 4 สี / 4 colors

Brown / สีชา

Black / สีดำ

White / สีขาวนม

Gray / สีเทา

 

ขนาดบรรจุ / Packing

1 ม้วน

 
 


 

ยางอัดเล็ก

Small stuff rubber SMP 4006

Rubber / Line No.06

 

มีทั้งหมด 4 สี / 4 colors

Brown / สีชา

Black / สีดำ

White / สีขาวนม

Gray / สีเทา

 

ขนาดบรรจุ / Packing

1 ม้วน

 

 
 

ยางอัดมุ้งเส้นเล็ก (ยางใส้ไก่ อัดมุ้งบานเลื่อน)

Small net stuff rubber SMP 4007

Rubber / Line No.07

 

มีทั้งหมด 4 สี / 4 colors

Brown / สีชา

Black / สีดำ

White / สีขาวนม

Gray / สีเทา

 

ขนาดบรรจุ / Packing

1 ม้วน


 

ยางอัดมุ้งเส้นใหญ่ (ยางใส้ไก่ อัดมุ้งบานเปิด)

Big net stuff rubber SMP 4008

Rubber / Line No.08

 

มีทั้งหมด 4 สี / 4 colors

Brown / สีชา

Black / สีดำ

White / สีขาวนม

Gray / สีเทา

 

ขนาดบรรจุ / Packing

1 ม้วน


 

ยางกันยุง

Mosquito protection rubber SMP 4010

Rubber / Line No.10

 

มีทั้งหมด 4 สี / 4 colors

Brown / สีชา

Black / สีดำ

White / สีขาวนม

Gray / สีเทา

 

ขนาดบรรจุ / Packing

1 ม้วน


 

ยางใส้ไก่ (ยางลูกโปร่ง ชุดบานกระทุ้ง) SMP 4012

 Rubber / Line No.12

 

มีทั้งหมด 4 สี / 4 colors

Brown / สีชา

Black / สีดำ

White / สีขาวนม

Gray / สีเทา

 

ขนาดบรรจุ / Packing

1 ม้วน

 
 
 


 

ยางอัดจิ๋ว

Small stuff rubber SMP 4013

 Rubber / Line No.13

 

มีทั้งหมด 4 สี / 4 colors

Brown / สีชา

Black / สีดำ

White / สีขาวนม

Gray / สีเทา

 

ขนาดบรรจุ / Packing

1 ม้วน

 
 


 

ยางอัดยักษ์

Big stuff rubber SMP 4015

 Rubber / Line No.15

 

มีทั้งหมด 4 สี / 4 colors

Brown / สีชา

Black / สีดำ

White / สีขาวนม

Gray / สีเทา

 

ขนาดบรรจุ / Packing

1 ม้วน

 
 
 


 

ยางอัดแข็ง  ยี่ห้อ SMP (สีเทา-ดำ) , (สีชา-ดำ)  นน. 7 ขีด

ยางอัดแข็ง ยี่ห้อ แพนด้า  (สีเทา-ดำ) , (สีชา-ดำ)  นน. 1.2 กก.

Solid Stuff Rubber 

 

มีทั้งหมด 4 สี / 4 colors

Brown / สีชา

Black / สีดำ

White / สีขาวนม

Gray / สีเทา

 

ขนาดบรรจุ / Packing

1 ม้วน

 
  

ยางลูกโป่งฐานขาว #5 (บานเลื่อน สีขาว)

ยางลูกโป่งฐานแดง #6 (บานสวิง สีแดง)

Rubber balloons 

 

ขนาดบรรจุ / Packing

1 ม้วน / 10 เมตร

1 roll / 10 M.

 


 

ยางใส้ไก่ฐานแข็ง

Hard base Rubber

 

ขนาด

(6.5 x 5 x 300 m.)

 (4.8 x 5.5 x 300 m.)

 

ขนาดบรรจุ / Packing

1 ม้วน / 10 เมตร

1 roll / 10 M.

 


 

 ยางอุดรู

Putty  Rubber

 

มีทั้งหมด 4 สี / 4 colors

Brown / สีชา

Black / สีดำ

White / สีขาวนม

Gray / สีเทา

  

ขนาดบรรจุ / Packing

1 ถุง / 1,000 ลูก

1 bag / 1,000 pieces.

 
 
 


 

 ยางกันชนเหลี่ยม

Rubber Bumper Square
 

มีทั้งหมด 4 สี / 4 colors

Brown / สีชา

Black / สีดำ

White / สีขาวนม

Gray / สีเทา

  

ขนาดบรรจุ / Packing

1 ถุง / 100 ลูก

1 bag /100 pieces.
 

ยางกันชน กลมสั้น

Short round bumper rubber
 

มีทั้งหมด 4 สี / 4 colors

Brown / สีชา

Black / สีดำ

White / สีขาวนม

Gray / สีเทา

 

ขนาดบรรจุ / Packing

1 ถุง / 100 ลูก

1 bag /100 pieces.
 

 ยางกันชน กลมยาว

Long round bumper rubber
 

มีทั้งหมด 4 สี / 4 colors

Brown / สีชา

Black / สีดำ

White / สีขาวนม

Gray / สีเทา

 

ขนาดบรรจุ / Packing

1 ถุง / 100 ลูก

1 bag /100 pieces.
 

 ยางล็อคเสาเกี่ยว (บานตาย)

Rubber Bumper Square
 

มีทั้งหมด 4 สี / 4 colors

Brown / สีชา

Black / สีดำ

White / สีขาวนม

Gray / สีเทา

  

ขนาดบรรจุ / Packing

1 ถุง / 100 ลูก

1 bag /100 pieces.


Visitors: 125,603