ลูกล้อบานเลื่อน บานสวิง


ลูกล้อบานเลื่อน HUSZA

Sliding Door Roller HUSZA 

ลูกรางแขวน TTP

 

ขนาดบรรจุ

1 ลัง / 50 ลูก


 

ลูกล้อบานเลื่อนเดี่ยว ตัวเล็ก HUSZA

 

ขนาดบรรจุ

1 ลัง / 200 ลูก


 
 

ลูกล้อบานเลื่อนเดี่ยว (ลูกปืนตลับ) HUSZA 

 

ขนาดบรรจุ

1 ลัง / 200 ลูก


 
 

ลูกล้อใหญ่ (ป้ายแดง) HUSZA 

 

ขนาดบรรจุ

1 ลัง / 200 ลูก

 

 
 

ลูกล้อบานเลื่อนคู่ HUSZA 

  

ขนาดบรรจุ

1 ลัง / 100 ลูก

 

 
 

ลูกล้อบานเลื่อนเดี่ยว สแตนเลส ป้ายน้ำเงิน HUSZA 

 

  

ขนาดบรรจุ

1 ลัง / 200 ลูก

 

 

ลูกล้อบานเลื่อนเดี่ยว สแตนเลส ป้ายแดง HUSZA 

  

ขนาดบรรจุ

1 ลัง / 200 ลูก

 

 

ลูกล้อรางแขวนตัวเล็ก K-PLUS กล่องน้ำเงิน HUSZA 

 

  ขนาดบรรจุ

1 ลัง / 24 ชุด

 

 

ลูกล้อรางแขวนตัวใญ่ K-PLUS กล่องม่วง HUSZA 

  

ขนาดบรรจุ

1 ลัง / 24 ชุด

 

 

 

ลูกล้อบานเลื่อน HOYA

 

ลูกล้อบานเลื่อนเดี่ยว 304 ลูกปืนเรียง HOYA

 

ขนาดบรรจุ

1 ลัง / 200 ลูก


 

ล้อรางแขวน 4 ล้อ *ใช้กับเส้นรางแขวน 1.6 นิ้ว

  

ขนาดบรรจุ

1 ลัง / 100 ลูก


 

ล้อรางแขวน 4 ล้อ (พร้อมยางกันแกว่ง)

  

ขนาดบรรจุ

1 ลัง / 36 ลูก


  

 

ยางกันแกว่ง

  

ขนาดบรรจุ

1 ลัง / 300 ชุด


  

   ลูกล้อบานเลื่อนมุ้ง พลาสติก HY300 (HOYA)

  

ขนาดบรรจุ

1 ลัง / 500 ลูก

 

 
 
   ลูกล้อบานเลื่อนมุ้ง มีลูกปืน HY301 (HOYA)


ขนาดบรรจุ

1 ลัง / 500 ลูก

 

 

 

ลูกล้อบานเลื่อน GET ON

 


 

ลูกล้อบานเลื่อนเดี่ยว (ป้ายเขียว) GET ON

 

ขนาดบรรจุ

1 ลัง / 300 ลูก


 

ลูกล้อบานเลื่อนเดี่ยว (ป้ายน้ำเงิน) GET ON

 

ขนาดบรรจุ

1 ลัง / 200 ลูก 


 

ลูกล้อใหญ่ (ป้ายแดง) GET ON

 

ขนาดบรรจุ

1 ลัง / 100 ลูก


 

ลูกล้อบานเลื่อนคู่ GET ON 

  

ขนาดบรรจุ

1 ลัง / 100 ลูก 


 

ลูกล้อรางแขวน 4 ล้อ GET ON 

 

ขนาดบรรจุ

1 ลัง / 100 ลูก


 

ลูกกลิ้งมุ้งเหล็ก  GET ON

 

ขนาดบรรจุ

1 ลัง / 500 ลูก


 

ลูกล้อกันแกว่ง ไกด์  GET ON

 

ขนาดบรรจุ

1 ถุง / 10 ลูก


 

ลูกล้อบานเลื่อนมุ้งเหล็ก GET ON

  

ขนาดบรรจุ

1 กล่อง / 500 ตัว


 
 

ลูกล้อบานเลื่อนมุ้งพลาสติก GET ON

  

ขนาดบรรจุ

1 กล่อง / 500 ตัว


 
 

ล้อรางแขวน 1"

  

ขนาดบรรจุ

2 ลูก / 1 ชุด


 

ล้อรางแขวน 1" NP

  

ขนาดบรรจุ

1 ชุด / 4 ลูก


 

เส้นอลูมิเนียมรางแขวน ยาว 6 เมตร 

  

ขนาดบรรจุ

1 มัด / 10 เส้น


 
 

ล้อบอล 2 นิ้ว (แบบแป้น)*ใช้กับตู้โชว์

  

ขนาดบรรจุ

1 ลัง / 60 ชุด / ชุดละ4ลูก


 

ล้อบอล 2 นิ้ว (แบบเกลียว)

  

ขนาดบรรจุ

1 ลัง / 60 ชุด / ชุดละ4ลูก


Visitors: 128,605