ลูกล้อบานเลื่อน


ลูกล้อบานเลื่อน HUSZA

Sliding Door Roller HUSZA 

ล้อรางแขวน TTP

 

ขนาดบรรจุ

1 ลัง / 50 ลูก


 

ล้อรางแขวน TTP (แบบแพ็คคู่)

 

ขนาดบรรจุ

1 ลัง / 25 ชุด


 

ล้อบานเลื่อนเดี่ยว ตัวเล็ก HUSZA

 

ขนาดบรรจุ

1 ลัง / 400 ลูก


 
 

ล้อบานเลื่อนเดี่ยว HUSZA ป้ายเขียว

 

ขนาดบรรจุ

1 ลัง / 200 ลูก


 

ล้อบานเลื่อนเดี่ยว (ลูกปืนตลับ) HUSZA 

 

ขนาดบรรจุ

1 ลัง / 200 ลูก


 
 

ล้อใหญ่ (ป้ายแดง) HUSZA 

 

ขนาดบรรจุ

1 ลัง / 200 ลูก

 

 
 

ล้อบานเลื่อนคู่ HUSZA 

  

ขนาดบรรจุ

1 ลัง / 100 ลูก

 

 
 

ล้อบานเลื่อนเดี่ยว สแตนเลส ป้ายน้ำเงิน HUSZA 

 

  

ขนาดบรรจุ

1 ลัง / 200 ลูก

 

 

ล้อบานเลื่อนเดี่ยว สแตนเลส ป้ายแดง HUSZA 

  

ขนาดบรรจุ

1 ลัง / 200 ลูก

 

 

ล้อรางแขวนตัวเล็ก K-PLUS 1

กล่องน้ำเงิน HUSZA 

 

  ขนาดบรรจุ

1 ลัง / 24 ชุด

 

 

ล้อรางแขวนตัวใญ่ K-PLUS 2

กล่องม่วง HUSZA 

  

ขนาดบรรจุ

1 ลัง / 24 ชุด

 

 

 

ลูกล้อบานเลื่อน HOYA

 

ล้อบานเลื่อนเดี่ยว 304 ลูกปืนเรียง HOYA

 

ขนาดบรรจุ

1 ลัง / 200 ลูก


 

ล้อรางแขวน 4 ล้อ *ใช้กับเส้นรางแขวน 1.6 นิ้ว

  

ขนาดบรรจุ

1 ลัง / 100 ลูก


 

ล้อรางแขวน 4 ล้อ (พร้อมยางกันแกว่ง)

  

ขนาดบรรจุ

1 ลัง / 36 ลูก


  

 

ยางกันแกว่ง (พร้อมอะไหล่)

  

ขนาดบรรจุ

1 ลัง / 300 ชุด


  

  ล้อบานเลื่อนมุ้ง พลาสติก HY300 (HOYA)

  

ขนาดบรรจุ

1 ลัง / 500 ลูก

 

 
 
  ล้อบานเลื่อนมุ้ง มีลูกปืน HY301 (HOYA)


ขนาดบรรจุ

1 ลัง / 500 ลูก

 

 

 

ลูกล้อบานเลื่อน GET ON

 


 

ล้อบานเลื่อนเดี่ยว (ป้ายเขียว) GET ON

 

ขนาดบรรจุ

1 ลัง / 300 ลูก


 

ล้อบานเลื่อนเดี่ยว (ป้ายน้ำเงิน) GET ON

 

ขนาดบรรจุ

1 ลัง / 200 ลูก 


 

ล้อใหญ่ (ป้ายแดง) GET ON

 

ขนาดบรรจุ

1 ลัง / 100 ลูก


 

ล้อบานเลื่อนคู่ GET ON 

  

ขนาดบรรจุ

1 ลัง / 100 ลูก 


 

ล้อรางแขวน 4 ล้อ GET ON 

 

ขนาดบรรจุ

1 ลัง / 100 ลูก


 

ลูกกลิ้งอัดมุ้ง  GET ON

 

ขนาดบรรจุ

1 ลัง / 100 ลูก


 

ล้อกันแกว่ง ไกด์  GET ON

 

ขนาดบรรจุ

1 ถุง / 10 ลูก


 

ล้อบานเลื่อนมุ้ง (เหล็ก) GET ON

  

ขนาดบรรจุ

1 ลัง / 500 ตัว


 
 

ล้อบานเลื่อนมุ้ง (พลาสติก) GET ON

  

ขนาดบรรจุ

1 ลัง / 500 ตัว


 
 

ล้อรางแขวน 1" BARCO

  

ขนาดบรรจุ

2 ลูก / 1 ชุด


 

ล้อรางแขวน 1" NP

  

ขนาดบรรจุ

1 ชุด / 4 ลูกลูกล้อบานเลื่อน DEE - ON


 

ล้อรางแขวน 1 "  DEE - ON 

 

ขนาดบรรจุ

1 ลัง /  60 ชุด


 

ล้อรางแขวน 6 ล้อ DEE - ON 

 

ขนาดบรรจุ

1 ลัง / 100 ลูก


 

เส้นอลูมิเนียมรางแขวน

 ขนาด 1.2 นิ้ว ยาว 6 เมตร 

  

ขนาดบรรจุ

1 มัด / 10 เส้น


 
 

ล้อบอล 2 นิ้ว *ใช้กับตู้โชว์

(แบบแป้น)

  

ขนาดบรรจุ

1 ลัง / 60 ชุด / ชุดละ4ลูก


 

ล้อบอล 2 นิ้ว *ใช้กับตู้โชว์ 

(แบบเกลียว)

  

ขนาดบรรจุ

1 ลัง / 60 ชุด / ชุดละ4ลูก


Visitors: 201,640