ลูกล้อบานเลื่อน บานสวิง


ลูกล้อบานเลื่อน HUSZA

Sliding Door Roller HUSZA 

ลูกรางแขวน TTP

Hanging 4 wheels roller (TTP) 

 

ขนาดบรรจุ / Packing

1 ลัง / 50 ลูก

1 carton / 50 pcs.


 

ลูกล้อบานเลื่อนเดี่ยว ตัวเล็ก HUSZA

Single roller for sliding door (Small) HUSZA 

 

ขนาดบรรจุ / Packing

1 ลัง / 200 ลูก

1 carton / 200 pcs.


 
 

ลูกล้อบานเลื่อนเดี่ยว (ลูกปืนตลับ) HUSZA 

Single roller for sliding door bearing HUSZA 

 

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 ลัง / 200 ลูก

1 carton / 200 pcs.


 
 

ลูกล้อใหญ่ (ป้ายแดง) HUSZA 

Big Roller (red lable) HUSZA 

 

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 ลัง / 200 ลูก

1 carton / 200 pcs.

 

 
 

ลูกล้อบานเลื่อนคู่ HUSZA 

Double sliding Roller HUSZA.

  

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 ลัง / 100 ลูก

1 carton / 100 pcs.

 

 
 

ลูกล้อบานเลื่อนเดี่ยว สแตนเลส ป้ายน้ำเงิน HUSZA 

 Stainless single roller for sliding door (blue lable) HUSZA.

  

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 ลัง / 200 ลูก

1 carton / 200 pcs.

 

 

ลูกล้อบานเลื่อนเดี่ยว สแตนเลส ป้ายแดง HUSZA 

 Stainless single roller for sliding door (red lable) HUSZA.

  

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 ลัง / 200 ลูก

1 carton / 200 pcs.

 

 

ลูกล้อรางแขวนตัวเล็ก K-PLUS กล่องน้ำเงิน HUSZA 

Hanging wheel roller small K-PLUS (blue box) HUSZA.

  

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 ลัง / 24 ชุด

1 carton / 24 Set.

 

 

ลูกล้อรางแขวนตัวใญ่ K-PLUS กล่องม่วง HUSZA 

Hanging wheel roller big K-PLUS (puple box) HUSZA.

  

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 ลัง / 24 ชุด

1 carton / 24 Set.

 ลูกล้อบานเลื่อน HOYA

Sliding Door Roller HOYA 

ลูกล้อบานเลื่อนเดี่ยว 304 ลูกปืนเรียง HOYA

HOYA roller 304

 

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 ลัง / 200 ลูก

1 carton / 200 pcs.


 

ล้อรางแขวน 4 ล้อ *ใช้กับเส้นรางแขวน 1.6 นิ้ว

Hanging rail 4 wheels roller 1.6 inch

  

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 ลัง / 100 ลูก

carton / 100 pcs.


 

ล้อรางแขวน 4 ล้อ (พร้อมยางกันแกว่ง)

Hanging rail 4 wheels roller

  

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 ลัง / 36 ลูก

carton / 36 pcs.


  

 

ยางกันแกว่ง

Rubber swing

  

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 ลัง / 300 ชุด

carton / 300 Set.


  

   ลูกล้อบานเลื่อนมุ้ง พลาสติก HY300 (HOYA)

Mosquito Net  
Roller (without bearing) HY300 HOYA.

  

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 ลัง / 500 ลูก

1 carton / 500 pcs.

 

 
 
   ลูกล้อบานเลื่อนมุ้ง มีลูกปืน HY301 (HOYA)

Mosquito Net  Roller (with bearing)   HY301 HOYA.

  

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 ลัง / 500 ลูก

1 carton / 500 pcs.

 ลูกล้อบานเลื่อน GET ON

Sliding Door Roller GET ON 

ลูกล้อบานเลื่อนเดี่ยว (ป้ายเขียว) GET ON

Single roller for sliding door (green lable) GET ON 

 

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 ลัง / 300 ลูก

1 carton / 300 pcs.


 

ลูกล้อบานเลื่อนเดี่ยว (ป้ายน้ำเงิน) GET ON

Single roller for sliding door (blue lable) GET ON 

 

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 ลัง / 200 ลูก

1 carton / 200 pcs.

 

 

ลูกล้อใหญ่ (ป้ายแดง) GET ON

Big Roller (red lable) GET ON 

 

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 ลัง / 100 ลูก

1 carton / 100 pcs.


 

ลูกล้อบานเลื่อนคู่ GET ON 

Double sliding Roller GET ON.

  

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 ลัง / 100 ลูก

1 carton / 100 pcs.

 

 

ลูกล้อรางแขวน 4 ล้อ GET ON

Hanging 4 wheels roller  GET ON 

 

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 ลัง / 100 ลูก

1 carton / 100 pcs.


 

ลูกกลิ้งมุ้งเหล็ก  GET ON

roller Sliding Steel Mosquito Net  GET ON 

 

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 ลัง / 500 ลูก

1 carton / 500 pcs.


 

ลูกล้อกันแกว่ง ไกด์  GET ON

Plastic wheel Roller  GET ON 

 

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 ถุง / 10 ลูก

1 carton / 10 pcs.


 

ลูกล้อบานเลื่อนมุ้งเหล็ก GET ON

Hanging wheel  Roller

  

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 กล่อง / 500 ตัว

1 Box / 500 pcs.


 
 

ลูกล้อบานเลื่อนมุ้งพลาสติก GET ON

Plastic wheel  Roller GET ON

  

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 กล่อง / 500 ตัว

1 Box / 500 pcs.


 
 

ล้อรางแขวน 1"

Hanging wheel roller 1"

  

ขนาดบรรจุ / Packing size

2 ลูก / 1 ชุด

2 Pcs / 1Set.


 

ล้อรางแขวน 1" NP

Hanging wheel roller 1" NP

  

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 ชุด / 4 ลูก

set / 4 pcs.


 

เส้นอลูมิเนียมรางแขวน ยาว 6 เมตร 

Aluminum profile  6 meters.

  

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 มัด / 10 เส้น

1 bundle / 10 lines

 
 

ล้อบอล 2 นิ้ว (แบบแป้น)*ใช้กับตู้โชว์

Ball Bearing 2" (potter's wheel)

  

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 ลัง / 60 ชุด / ชุดละ4ลูก

1 crate / 60 set / set 4 pcs.


 

ล้อบอล 2 นิ้ว (แบบเกลียว)

Ball Bearing 2" (spiral)

  

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 ลัง / 60 ชุด / ชุดละ4ลูก

1 crate / 60 set / set 4 pcs.


Visitors: 125,604