อุปกรณ์งานมุ้ง

Mosquito netting

 

 

บานพับหน้าต่าง HOYA

Window Hinges (HOYA)

 

มีทั้งหมด 4 สี / 4 colors

Brown / สีชา

Black / สีดำ

White / สีขาวนม

Silver Gray / สีอลูมิเนียม

 

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 ลัง / 8 กล่องๆละ 100 ตัว

1 crate / 8 boxes of 100 each.

 

 

บานพับหน้าต่าง (ธรรมดา)

Window Hinges (Plain)

 

มีทั้งหมด 4 สี / 4 colors

Brown / สีชา

Black / สีดำ

White / สีขาวนม

Silver Gray / สีอลูมิเนียม

 

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 ลัง / 5 ถุงๆละ 200 ตัว

1 crate / bags of 200 each.

 

บานพับหน้าต่าง (ผีเสื้อ) ซ้าย-ขวา

Window Hinges (Butterfly)

 

มีทั้งหมด 4 สี / 4 colors

Brown / สีชา

Black / สีดำ

White / สีขาวนม

Silver Gray / สีอลูมิเนียม

 

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 ลัง / 10 ถุงๆละ 100 ตัว

1 crate / 10 bags of 100 each.

 

 

บานพับหน้าต่าง (วิกโก้ขาสูง) ซ้าย-ขวา

Window Hinges (Whitco High leg)

 

มีทั้งหมด 4 สี / 4 colors

Brown / สีชา

Black / สีดำ

White / สีขาวนม

Silver Gray / สีอลูมิเนียม

 

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 ลัง / 5 ถุงๆละ 200 ตัว

1 crate / bags of 200 each.

 

บานพับหน้าต่าง (วิกโก้) ซ้าย-ขวา 

Window Hinges (Whitco)

 

มีทั้งหมด 4 สี / 4 colors

Brown / สีชา

Black / สีดำ

White / สีขาวนม

Silver Gray / สีอลูมิเนียม

 

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 ลัง / 5 ถุงๆละ 200 ตัว

1 crate / bags of 200 each.

 

ลูกบิดมุ้งหางปลา

Mosquito net Terminal Lug 

 

มีทั้งหมด 2 สี / 2 colors

Clear color / สีขาวใส

Brown / สีชา

 

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 กระสอบ / 1,000 ตัว / 20 ถุง 

1 sack /1000 pieces / 20 bags

 

บานพับประตู HOYA / Door Hinges (HOYA)

 

มีทั้งหมด 4 สี / 4 colors

Brown / สีชา

Black / สีดำ

White / สีขาวนม

Silver Gray / สีอลูมิเนียม

 

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 ลัง / 8 กล่องๆละ 50 ตัว

1 crate / 8 boxes of 50 each. 

 

 

บานพับประตู (ธรรมดา) / Door Hinges (Plain)

 

มีทั้งหมด 4 สี / 4 colors

Brown / สีชา

Black / สีดำ

White / สีขาวนม

Silver Gray / สีอลูมิเนียม

 

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 ลัง / 5 ถุงๆละ 100 ตัว

1 crate / bags of 100 each.

 


 

บานพับประตู (ผีเสื้อ) ซ้าย-ขวา

Door Hinges (Butterfly)

 

มีทั้งหมด 4 สี / 4 colors

Brown / สีชา

Black / สีดำ

White / สีขาวนม

Silver Gray / สีอลูมิเนียม

 

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 ลัง / 10 ถุงๆละ 50 ตัว

1 crate / 10 bags of 50 each. 


 

 

มุมประตู / Mirror Frame Angle (Big)

มุมกรอบรูป / Frame Angle

มุมหน้าต่าง / Mirror Frame Angle (Small)

 

ขนาดบรรจุ / Packing size

ถุง / bags

 

หนังเทียมสีดำ (ผ้ากันยุง)

(กว้าง 2.5 ซม. x ยาว 20 หลา)

 

Mosquito repellent

(2.5 cm x 20 yard)

 

ขนาดบรรจุ / Packing

10 ม้วน / 10 rolls.

 

แผ่นรองคิ้ว PVC (กันยุง)

PVC (Mosquito pad repellant)

 

มีทั้งหมด 2 สี / 2 colors

Brown / สีชา

White / สีขาวนม

 

คลิกเพื่อดูขนาด และ ขนาดบรรจุ 

Click to see Size and Packing

 

ล็อคมุ้ง TEMCO / Lock nets

 

มีทั้งหมด 4 สี / 4 colors

Brown / สีชา

Black / สีดำ

White / สีขาวนม

Silver Gray / สีอลูมิเนียม

 

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 ลัง / 50 ชุด

1 crate / 50 Set.

 

 

ข้อต่อมุม Hoya มีรู

Net Angle (Hoya) with hole

 

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 กล่อง / 200 อัน

1 Box. / 200 Pcs.

 

ข้อต่อมุม Hoya ไม่มีรู

Net Angle (Hoya)

 

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 กล่อง / 200 อัน

1 Box. / 200 Pcs.

 

ข้อต่อมุมพลาสติก

Plastic angle bracket

 

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 กล่อง / 200 อัน

1 Box. / 200 Pcs.

 

มือจับซิ้งค์ Hoya / Zinc Handle (Hoya)

 

มีทั้งหมด 4 สี / 4 colors

Brown / สีชา

Black / สีดำ

White / สีขาวนม

Silver Gray / สีอลูมิเนียม

 

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 ห่อ / 24 อัน

1 Wrap. / 24 Pcs.

 

มือจับพระจันทร์ / Handle (moon)

 

มีทั้งหมด 4 สี / 4 colors

Brown / สีชา

Black / สีดำ

White / สีขาวนม

Silver Gray / สีอลูมิเนียม

Chrome color / สีโครเมี่ยม

Golden color / สีทอง

 

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 ห่อ / 24  ชุด

1 Wrap. / 24 Set.

 

แผ่นพลาสติกมือจับมุ้ง Hoya 

แบบเหลี่ยม,แบบโค้ง

Mosquito handle nets 

 Plastic (Square, curved)

 

มีทั้งหมด 4 สี / 4 colors

Black / สีดำ

White / สีขาวนม

 

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 ลัง / 300 แผ่น

1 crate. / 300 sheet.

 

มือจับมุ้งบานเลื่อนเดี่ยว แม่เหล็ก Hoya 

แบบเหลี่ยม,แบบโค้ง

Mosquito handle single sliding

 

มีทั้งหมด 4 สี / 4 colors

Black / สีดำ

White / สีขาวนม

 

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 ลัง / 100 ชุด

1 crate / 100 Set.

 

 

มือจับมุ้งบานเลื่อนคู่ แม่เหล็ก Hoya 

แบบเหลี่ยม,แบบโค้ง

Mosquito handle double sliding

 

มีทั้งหมด 4 สี / 4 colors

Black / สีดำ

White / สีขาวนม

 

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 ลัง / 50 ชุด

1 crate / 50 Set.

Visitors: 125,604