กาว ซิลิโคน อะคริลิค

ลิตภัณฑ์ ซิลิโคน าวน์คอนนิ่ง

  

WACKER-PA

ซิลิโคน (มีกรด)

 

มี 5 สี

สีใส

สีขาว

สีดำ

สีอลูมิเนียม

สีชา

 

ขนาดบรรจุ

1 ลัง / 25 หลอด 

 WACKER-SN

ซิลิโคนกันเชื้อรา

 

มี 3 สี

สีใส

สีขาว

สีชา

 

ขนาดบรรจุ

1 ลัง / 25 หลอด 

ซิลิโคน ดาวน์คอนนิ่ง #795 (ไม่มีกรด) *รุ่นหลอด

 

มี 1 สี

สีดำ

 

ขนาดบรรจุ

1 ลัง / 24 หลอด

 

 

ซิลิโคน ดาวน์คอนนิ่ง #795 (ไม่มีกรด) *รุ่นฟอยล์ 

 

มี 1 สี

สีดำ

 

ขนาดบรรจุ

1 ลัง / 20 ฟอยล์ 

 

ซิลิโคน ดาวน์คอนนิ่ง #793 (ไม่มีกรด) *รุ่นหลอด

 

มี 1 สี

สีใส

 

ขนาดบรรจุ

1 ลัง / 24 หลอด

 

 


 

ซิลิโคน ดาวน์คอนนิ่ง #791 (ไม่มีกรด) *รุ่นหลอด 

 

มี 3 สี

สีขาว

สีดำ

สีเทา

 

ขนาดบรรจุ

1 ลัง / 24 หลอด

 

ซิลิโคน ดาวน์คอนนิ่ง #791 (ไม่มีกรด) *รุ่นฟอยล์  

 

มี 3 สี

สีขาว

สีดำ

สีเทา

 

ขนาดบรรจุ

1 ลัง / 20 ฟอยล์

 

 
 

ดาวน์คอนนิ่ง กลาส แอนด์ เม็ททอล

(ไม่มีกรด,ไม่มีกลิ่น) *หลอดฟ้า

 

มี 6 สี

สีใส

สีขาว

สีดำ

สีชา

สีอลูมิเนียม

สีเทา

 

ขนาดบรรจุ

1 ลัง / 24 หลอด

 

 

ดาวน์คอนนิ่ง กลาส ซีแลนท์

(มีกรด) *หลอดแดง

 

มี 4 สี

สีใส

สีขาว

สีดำ

สีชา

 

ขนาดบรรจุ

1 ลัง / 24 หลอด

 

 

ซิลิโคน ดาวน์คอนนิ่ง GP (มีกรด) 

 

มี 5 สี

สีใส

สีขาว

สีดำ

สีชา

สีอลูมิเนียม

 

ขนาดบรรจุ

1 ลัง / 24 หลอด

 

 

ซิลิโคน VICTOR D

 

มี 2 สี

สีขาว

สีชา

 

ขนาดบรรจุ

1 ลัง / 25 หลอด

 

 

ซิลิโคน (กันเชื้อรา)

 

มี 2 สี

สีใส

สีขาว

 

ขนาดบรรจุ

1 ลัง / 25 หลอด

 

   

ซิลิโคน (ไม่กันเชื้อรา) 

 

มี 3 สี

สีใส

สีขาว

สีดำ

 

ขนาดบรรจุ

1 ลัง / 25 หลอด

 

 

 

 

ลิตภัณฑ์ ม็กซ์บอนด์ อะคริลิค 

WACKER-VS

อะคริลิค

 

มี 2 สี

สีขาว

สีชา

 

ขนาดบรรจุ

1 ลัง / 25 หลอด

 

อะคริลิค 104 (Sicon)

 

มี 2 สี

สีขาว

สีดำ

 

ขนาดบรรจุ

1 ลัง / 25 หลอด

 

 

อะคริลิค 109 (Sicon)

 

มี 2 สี

สีขาว

สีชา

 

ขนาดบรรจุ

1 ลัง / 20 หลอด  

 

 

อะคริลิค 3D (หลอดน้ำเงิน)

 

มี 2 สี

สีขาว

สีชา

 

ขนาดบรรจุ

1 ลัง / 24 หลอด

 

อะคริลิค 3D (หลอดแดง)

 

มี 2 สี

สีขาว

สีชา

 

ขนาดบรรจุ

1 ลัง / 24 หลอด 

อะคริลิค LG

 

มี 2 สี

สีขาว

สีชา

 

ขนาดบรรจุ

1 ลัง / 24 หลอด

 

กาวแม็กซ์บอนด์

 

ขนาดบรรจุ

1 ลัง / 20 หลอด

 

SUNRISE F281

โฟม PUชนิดโฟลิยูริเทน" รุ่นใช้ปืน"

ขยายตัวได้ 50 เท่า ทาสีทับได้

 

ขนาดบรรจุ

1 ลัง / 12 กระป๋อง

 

SUNRISE F281

โฟม PUชนิดโฟลิยูริเทน" รุ่นสเปย์"

ขยายตัวได้ 50 เท่า ทาสีทับได้

 

ขนาดบรรจุ

1 ลัง / 12 กระป๋อง

 

 

 

น้ำยาล้งปืนยิงโฟม SUNRISE 

 

ขนาดบรรจุ

1 ลัง / 12 กระป๋อง

 

ปืนยิงโฟม SUNRISE 

 

ขนาดบรรจุ

1 ลัง / 20 อัน

 

 

ปืนยิงกาว (ไส้กรอก)

ขนาด 12 นิ้ว

 

 

 

 
 

ปืนยิงกาว HOYA

ขนาด 9 นิ้ว

 

ขนาดบรรจุ

1 ลัง / 20 อัน


 
 
Visitors: 172,693