ส่งออกผลิตภัณฑ์ (แผนกต่างประเทศ)


วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561 บริษัท ตระกูลไทย โปรดักส์ จำกัด

ได้ทำการโหลดสินค้าขึ้นรถเพื่อส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังลูกค้าของเรา ในประเทศอิหร่าน

 

 

 

 

วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561 บริษัท ตระกูลไทย โปรดักส์ จำกัด

ได้ทำการโหลดสินค้าขึ้นรถเพื่อส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังลูกค้าของเรา ในประเทศซาอุดิอารเบีย

 

 

Visitors: 204,258