ส่งออกผลิตภัณฑ์ (แผนกต่างประเทศ)


วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561 บริษัท ตระกูลไทย โปรดักส์ จำกัด

ได้ทำการโหลดสินค้าขึ้นรถเพื่อส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังลูกค้าของเรา ในประเทศอิหร่าน

"On 27/03/2018, loading our vehicle for exporting products to our customer in Iran."

 
วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561 บริษัท ตระกูลไทย โปรดักส์ จำกัด

ได้ทำการโหลดสินค้าขึ้นรถเพื่อส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังลูกค้าของเรา ในประเทศซาอุดิอารเบีย

"On 20/04/2018, loading our vehicle for exporting products to our customer in Saudi Arabia."

 

 

Visitors: 127,308